Stanisław Baj "Pomiędzy"

Od 1 do 22 października 2016r. zapraszamy Państwa na wystawę malarstwa profesora Stanisława Baja pt. „Pomiędzy”. Twórczość artysty skupia się w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to nadbużańskie pejzaże, które będą Państwo mogli oglądać na wystawie, drugi – portrety. W jego malarstwie widać silne więzi ze wsią Dołhobrody, gdzie się urodził i spędził dzieciństwo. Artysta maluje jej mieszkańców, sąsiadów i bliskie jego sercu osoby, szczególnie matkę.

Nad Bugiem artysta czerpie inspiracje, kontempluje i podziwia przyrodę o różnych porach roku i dnia. Jego utrzymane w melancholijnych barwach nadbużańskie pejzaże są jakby hołdem dla pięknej rzeki, która jak mówi sam artysta „cały czas go oszukuje”. Prace artysty mają niesamowitą siłę przyciągania, jest w nich nastrój, który zachęca widza do próby ich zrozumienia. W podszytych światłem pracach są jednocześnie emocje i spokój, piękno życia i smutek przemijania. Nie dziwi fakt, że profesor  ukochał rzekę Bug i ciągle nad nią wraca, wszak miejsce te jest naprawdę urokliwe i niezwykłe. Zapraszamy Państwa do Olsztyńskiej Galerii Sztuki na zapoznanie się z twórczością artysty.