Michał Misiak "interferencje/fluktuacje"

Od 26 kwietnia do 18 maja 2019 r. zapraszamy na wystawę twórczości jednego z najciekawszych współczesnych twórców abstrakcji geometrycznej Michała Misiaka "interferencje/fluktuacje". „Zawsze istotna była dla mnie potrzeba ograniczania środków wyrazu oraz element ścisłego planowania pojawiających się w wyobraźni koncepcji.

Geometria użyta w moich pracach przyjmuje postać rytmów linii. Zwielokrotniona linia pozwala na zbudowanie plamy o niejednorodnej, wibrującej strukturze. Poddana prostym zasadom geometrii staje się cząstką elementarną, tworzącą większe układy. Są one wyrazem dążenia do odzwierciedlenia porządku, harmonii i równowagi. Obecność linii może sugerować, że zamknięta krawędziami obrazu kompozycja – sieć, w istocie jest zaledwie fragmentem daleko większej całości. W niektórych pracach tkanki i struktury są zaburzone poprzez działanie przypadku. Zmienna losowa decyduje o nieregularności i wahaniach rytmów linii. Skutkuje to powstaniem struktury w pewnym stopniu zakłóconej, choć wciąż zawierającej cechy pierwotnego porządku.  Te odchylenia od stanu równowagi mogą się odnosić do złożonych relacji i zmiennych powiązań obecnych w wielu obszarach otaczającej rzeczywistości.”

                                                                                                                                                                        Michał Misiak