Aleksander Roszkowski "Malarstwo" w BWA w Olsztynie

Jako kuratorzy zapraszamy Państwa do BWA w Olsztynie na wystawę malarstwa Aleksandra Roszkowskiego. Jest to unikatowa wystawa prac Aleksandra Roszkowskiego ukazująca wszystkie etapy twórczości, począwszy od prac figuratywnych z lat 80-tych, poprzez pejzaże, aż do najnowszych abstrakcji geometrycznych. Wystawę można oglądać do 3 marca 2019 r. 

"Będę malował, ale nie z powodu naturalnej przekory czy awersji do wszelkich stadnych zachowań i wspólnotowych przeżyć. Będę malował, gdyż ta czynność jest dla mnie najlepszą formą wyrażania zachwytu nad życiem, uwielbienia życia we wszelkich przejawach, również tych najprostszych.

               Bo nadal uważam, że kategoria piękna jest aktualna, nadal uważam, iż własny, poza dyskursywny język malarski jest nieskończenie bogaty i zdolny do pozaliterackiego opisywania świata i własnego mikroświata z jego pasjami, zachwytami, pytaniami oraz lękami.

               Wiem, że Sztuka jest zjawiskiem tak pojemnym i nieskończenie wielkim, że jest w Niej miejsce ma wszelkie przejawy wyrażania swojego stosunku do świata. I nadal jest tu miejsce na malowanie, niezależnie od panujących mód i trendów. Świadomie nie piszę na obrazach. Nie należę do artystów zobowiązanych do komentarza odautorskiego. Obrazy niech bronią się same. Ja tylko czuję się w obowiązku powiedzieć, że uważam, iż malarstwo nadal ma ogromną siłę samoobrony i ja wierzę w tę siłę, gdy obrazy nie powstaną za pomocą z góry założonej wizji świata, tylko dzięki rzetelnej, czułej i wnikliwej obserwacji oraz  autentycznej fascynacji.

               Na wystawie w Olsztynie mam przyjemność pokazać Państwu swoje obrazy ze wszystkich etapów twórczości. Są one rezultatem pasji, którym pozostaję wierny, a zwłaszcza wielkiej miłości malowania. Mam nadzieję, że przyczynią się do tego, by nie uznawano malarstwa za całkowite stracone."

Aleksander Roszkowski