Polska Akademia Nauk i Olsztyńska Galeria Sztuki zapraszają na wykład Jerzego Grochockiego

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie przy wsparciu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Olsztyńskiej Galerii Sztuki mają przyjemność zaprosić na wykład jednego z najbardziej oryginalnych współczesnych przedstawicieli polskiej sztuki konstruktywistycznej – Jerzego Grochockiego, który odbędzie się 7 czerwca (piątek) o godz. 11:30 w Auli Teatralnej Wydziału Humanistycznego UWM (ul. K. Obitza 1).

Jerzy Grochocki opowie o fundamentach „Tekstu Wizualnego” – stworzonym przez siebie i konsekwentnie rozwijanym przez cały dojrzały okres twórczości Systemie Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni, który jest wynikiem wnikliwej obserwacji i przemyśleń dotyczących koloru, przestrzeni i płaszczyzny obrazu. Artysta przybliży słuchaczom koncepcję sztuki świadomej, niezależnej i konstruktywnej.

"Do swoich rozważań Jerzy Grochocki dołączył obszary języka, dźwięku głosek i przekształcanie ich w wizualny zapis języka w formie geometrycznej. Koncepcja „Tekstu Wizualnego” polega na przedstawieniu tekstu w jego brzmieniu językowym, gdzie głoskom mowy podporządkowany jest czterobarwny kod kolorystyczny zaczerpnięty z Systemu Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni. Stąd na prezentacji „Tekstu wizualnego” znalazły się zaszyfrowane w czterobarwnych kodach brzmienia pewnych sentencji i zdań. Wyglądają intrygująco, abstrakcyjnie, ale i dają pewne natężenia emocjonalne. Jak widać potwierdza się uniwersalność systemu czwórkowego Jerzego Grochockiego także w wizualnej typologii struktury fonetycznej języka. System ten ma także szersze zbieżności z wieloma teoriami i zjawiskami. Wiele wskazuje, że w obrębie „Systemu Czterech” Autorowi udało się odkryć i zastosować pewną unifikację zasad, pojęć i właściwości we własnym opisie świata i nadać temu wizualną, spójną formę."  Waldemar Dorcz