Otwarcie wystawy Michała Trägera "Tajemnica"

W piątek 29 września 2017r. otworzyliśmy wystawę malarstwa profesora Michała Trägera pt.: "Tajemnica". „Sztuka jest pozorem, w który przetwarza realność. Jest złudzeniem – fikcją, bo nie istnieje obiektywnie. Zmienia realny porządek świata. Dzięki swej formie, wyobcowuje się z rzeczywistości. Jej pierwotnym źródłem jest pamięć. Obraz nie jest dekoracją ani powtórzeniem, ale jest inną rzeczywistością – nierzeczywistością.

Twórca jest czymś innym niż dzieło, które nie jest jego biografią a odrębnym bytem. Prawda dzieła nie wynika z jego zgodności z faktami zewnętrznymi, ale zawiera się w  nim samym. Sztuka istnieje dzięki formie. Dla artysty forma jest treścią dzieła.”

                                                                                                                                                  Michał Träger