Otwarcie wystawy Marty Wasilewskiej - Frągnowskiej "Śnienie"

Z okazji Europejskiej Nocy Muzeów 20 maja zastała otwarta w naszej galerii wystawa malarstwa Marty Wasilewskiej - Frągnowskiej pt. "Śnienie". Cykl „Śnienie” powstał jako element zbiorowej wystawy, która miała miejsce w 2016 r. w Weiz (Austria). Artystka tworząc „Śnienia” pierwszy raz w swojej artystycznej historii przedstawia postać, kobietę, dziewczynkę...Nie nadaje jej imienia, określa ją tylko umownym konturem z zachowaniem „emocjonalnego drżenia ręki”. Poprzez liczne symbole pragnie opowiedzieć o demonach bezsenności, ale również o krótkich i ulotnych chwilach szczęścia.

Emocje stały się dla niej pretekstem do zilustrowania nie tylko snów, lecz także dochodzących do głosu, rzeczywistych pragnień i lęków. Granica pomiędzy snem a jawą zostaje przez nią świadomie zatarta i w tą iluzoryczną przestrzeń zaprasza Odbiorców.