Olga Ząbroń "Przestrzenie / Pomiędzy"

 Od 9 do 25 czerwca 2020 roku zapraszamy do Olsztyńskiej Galerii Sztuki na wystawę Olgi Ząbroń pt.: Przestrzenie / Pomiędzy".

„Jest tych, już zrealizowanych i jeszcze niewykorzystanych możliwości i wariantów kompozycyjnych bez liku. A to, co dotąd stworzyła Olga, jest tak bogate, różnorodne i tak poruszające wyobraźnię pięknem i ładunkiem wzruszenia, że każe oczekiwać z niecierpliwą ciekawością na dalszy rozwój tej własnej, do nikogo nie nawiązującej, oryginalnej i bardzo osobistej koncepcji malarskiej.”                                                                                                   

Bożena Kowalska

 

Olga Ząbroń urodziła się w 1985 roku w Krakowie. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leszka Misiaka. Stypendystka Athens School of Fine Arts w Grecji (2008-2009 r.) Od 2011 zatrudniona na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, obecnie na stanowisku adiunkta w Pracowni Kształtowania Przestrzeni Teatralnej.

Od 2013 roku uczestniczy w Międzynarodowych Plenerach Artystów Posługujących się Językiem Geometrii dr Bożeny Kowalskiej.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku. Tworzy też obiekty i instalacje przestrzenne.

Jej prace znajdują się w zbiorach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Museum Jerke w Recklinghausen (Niemcy), Kulturhistorisches Museum Görlitz (Niemcy) oraz kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Francji, Grecji i Kanadzie.

Wybrane ostatnie wystawy:

- 2019 „Form and intent”, Abstract Project, Paryż;

- 2019 „Kierunek Geometria NBG-KRK” Galerie des Kulturzentrums Krakauer Haus, Norymberga;

- 2019 „Geometria Discursiva (edizione veneziana)”, Venice Exhibition Gallery, Wenecja;

- 2019 „A2”, Galeria Korekta, Warszawa;

- 2019 11 Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń;

- 2019 „Formy i liczby 4”, Galeria Promocyjna ASP, Kraków;

- 2019 „Big Circle”, M17 Contemporary Art Center, Kijów;

- 2019 Triennale Rysunku Wrocław 2019 „Weltschmerz”, BWA Wrocław Główny;

- 2019 „Motus”, Pawilon Wyspiańskiego, Kraków;

- 2019 „World of Icons/Uzhorod”, Galeria ILKO, Użhorod, Ukraina;

- 2019 „Geometria i piękno”, MCSW „Elektrownia”, Radom;

- 2019  „World of Icons”, Galeria Dzyga, Lwów;

- 2018 „Kierunek Geometria. KRK-NBG", Galeria Domu Norymberskiego, Kraków;

- 2018 „Icon/Spaces”, Muzeum Bułhakowa, Kijów;

- 2018 „Konkret, Dyskurs, Kod”, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg;

- 2018 „Gest przyjaźni. Kolekcja Bożeny Kowalskiej”, Mia Art Gallery, Wrocław;

- 2018 „KONKRET / DYSKURS/ ALGORYTM”, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn;