Marta Wasilewska - Frągnowska "Śnienie"

Od 20 maja do 3 czerwca 2017r. zapraszamy na wystawę malarstwa olsztyńskiej artystki Marty Wasilewskiej - Frągnowskiej. Zaprezentujemy kilkanaście prac z nowego cyklu zatytułowanego "Śnienie". Prace te właśnie wróciły z dużej wystawy w Austrii i nie były jeszcze pokazywane w Polsce. Marta  Wasilewska–Frągnowska  urodziła  się  w 1983 roku w Olsztynie. Jest absolwentką Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa pt. „Przystań” powstał w pracowni malarstwa prof. Z. Drońskiego w 2008 roku. W 2009 roku została wyróżniona stypendium Prezydenta Miasta Olsztyna. W 2013 roku otrzymała tytuł doktora sztuki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Tematem jej artystycznych poszukiwań jest głównie pejzaż. Poszukiwanie zależności pomiędzy krajobrazową przestrzenią a emocjonalną interpretacją świata natury stało się jej znakiem rozpoznawczym. Jej ostatnie prace obrazują człowieka, jednak w sposób niedosłowny, Artystka poprzez liczne symbole stara się przedstawić sny oraz indywidualne i społeczne lęki. Tworząc podejmuje próbę oswojenia najgłębszych fascynacji oraz tęsknot. Malarstwo stanowi dla niej również zmagania z pierwotną siłą i energią ciągnącą człowieka ku naturze, ku miejscom szczególnym w poszukiwaniu spełnienia oraz sacrum.