Jackiewicz Władysław

Władysław Jackiewicz urodził się w 1924 roku w Podbrodziu na Wileńszczyźnie. Zmarł 30 marca 2016 roku. Studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. Dyplom otrzymał w pracowni prof. Artura Nachta-Samborskiego. Od roku 1965 do 1968 sprawował funkcje Dziekana Wydziału Malarstwa PWSSP w Gdańsku. W latach 1969- 1981 pełnił funkcje Rektora. Od 1985 do 1989 był prezesem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Zaliczany jest do grona najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych.

Prace Profesora Władysława Jackiewicza znajdują się w wielu prestiżowych zbiorach muzealnych m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, także Muzeum Narodowego w Pradze oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Prace artysty wystawiane były w wielu znakomitych miejscach w Polsce i na świecie. Prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Sopocie, Gdańsku, Warszawie, Elblągu, Toruniu, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Kopenhadze, Pradze, Mediolanie, Turynie, Havanie, Tel Avivie, Belgradzie, Brnie, Montrealu, Wenecji, Sztokholmie, Bazylei, Genewie, Holandii, Francji i w Niemczech. Dorobek artysty jest szalenie ogromny.

Nagrody i odznaczenia artysty: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1975), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1969, 1980, 1985), Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1971), Nagroda Wojewody Gdańskiego (1974, 1997), Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska (1980), Pomorska Nagroda Artystyczna (2004), Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2006 (2007), Medal św. Wojciecha (2012).

W 2014 roku artysta otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

„Jackiewicz Władysław nestor polskiego malarstwa, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, za całokształt pracy artystycznej, za liczny udział w wystawach polskiej sztuki współczesnej za granicą, za niezwykły subtelny kunszt malarski oraz z okazji jubileuszu 90. urodzin.” 

Ze sprawozdania Rektora ASP w Gdańsku za rok 2014/2015.
 

Obraz X / 2012

niedostępny

Obraz XII / 2006

niedostępny

Obraz X

niedostępny

OBRAZ XX / 2011

niedostępny

Obraz XVII / 2008

niedostępny

Obraz XI/2006

niedostępny

Obraz

niedostępny